Navigace

Obsah

 

logo

Vítejte na webových stránkách obce Sulimov!

Sulimov je samostatná katastrální obec, 10 km jihovýchodně od Kroměříže. Leží v pahorkatině lesnatých Chřibů. Patří mezi vesnice ulicového typu. Horní část obce v nadmořské výšce 304 m n.m., dolní 238 m n.m. Na délce necelého kilometru tak výškový rozdíl činí 66 m.

Více o obci Sulimov.

Aktuality:

Odečty stavů vodoměrů

Dne 10. července budou probíhat odečty vodoměrů zaměstnancem VaK Kroměříž. Kdo nebude přítomen doma, má zapsat stav svého vodoměrů na lístek a vyvěsit na viditelném místě.

Děkujeme za spolupráci.

 

Desinfekce pro občany

Obecní úřad nabízí občanům zdarma desinfekční prostředek Anti-COVID, který je určený na likvidaci koronaviru.

Prostředek Anti-COVID je určen pro desinfekci rukou a povrchů a je vyroben na základě receptury doporučené Světovou zdravotnickou organizací.

Obecní úřad může poskytnout každé domácnosti 1 litr tohoto prostředku. Kdo má o něj zájem, může si ho vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách, tedy ve čtvrtek od 16 do 18 hodin, nebo po telefonické domluvě se starostou, mobil 739 348 019. Zájemci o desinfekční prostředek si s sebou musí přinést nádobu, například PET láhev, do které jim bude desinfekční prostředek přelit.

Anti-COVID

Zvonice ukrývá slivovici i vzkaz budoucí generaci

Až někdy v budoucnu budou lidé v Sulimově na Kroměřížsku rekonstruovat místní zvonici, najdou v ní vzkaz z roku 2020. Ve speciálním kovovém zaletovaném pouzdře objeví především dokumenty – ale také třeba fotografie a půllitr slivovice.

Přečtěte si na https://zlin.cz/zpravy/sulimovska-zvonice-ukryva-slivovici-i-vzkaz-budouci-generaci/

vzkaz budoucím generacím

Druhá várka látkových ochranných roušek

Obec Sulimov získala pro své občany druhou várku šitých ochranných látkových roušek. Kdo potřebuje další roušku, nebo ji ještě nedostal, stavte se pro ni na obecní úřad v úředních hodinách, nebo zatelefonujte na číslo 739 348 019, domluvíme se na předání. Děkuji.

Obec Sulimov také objednala 50 litrů přípravku na desinfekci rukou. Jakmile dorazí, osloví obecní úřad občany s nabídkou bezplatného poskytnutí.

Obecní úřad zároveň oznamuje, že veškeré informace o současné pandemii koronaviru lze nalézt na webu  www.nemocnice-zk.cz.

roušky

Informace pro občany o koronaviru

Právě probíhající epidemie koronaviru vzbuzuje celou řadu obav a dotazů. Veškeré dostupné informace je možné vyhledat na webech www.kntb.cz, www.mzcr.cz, poskytnou vám je také na telefonních linkách 112, 724 810 106, 725 191 367.

Z hlediska informací je hodnotné i video, které si lze pustit na odkazu https://youtu.be/Q06SePHkxxc

Hrozby způsobené koronavirem se nesmí podceňovat, na druhou stranu by bylo chybou propadat panice. Zodpovědné orgány situaci intenzívně řeší a postup, jak se zachovat v případě výskytu tohoto viru v Sulimově, má i obecní úřad.

Popřejme si navzájem hodně zdraví! Vše dobře dopadne. 

Informace z ordinace MUDr. Bláhové

MUDr. Bláhová oznamuje, že její ordinace nyní funguje v tzv. nouzovém režimu. Ošetřování budou pouze akutní pacienti a to pouze na základě předchozí telefonické konzultace. Recepty na léky budou zasílány výhradně formou e-receptu na mobil nebo e-mail. 

Zkrácené ordinační hodiny: Pondělí 13 - 16 h, Úterý až pátek: 8 - 11.30. 

Telefon do ordinace: 573 358 013.

Sulimovem prošel průvod masek

Naše obec má za sebou další tradiční masopust. Masek - a velmi nápaditých - bylo hodně. Opět mezi nimi nechyběl medvěd a jeho vodič. 

Masopust má v Sulimově velmi dlouhou tradici. Děkujeme všem, kteří pomáhají tuto tradici zachovávat. 

Medvěd a jeho doprovod při tradičním masopustu

10. ročník koštu slivovice vyhrál Libor Kašpárek

Vítězem 10. ročníku velkého Sulimovského koštu pálenek se stala slivovice Libora Kašpárka. O jeho vítězství nebylo pochyb, tedy nebyl nutný rozstřel jako u dvou jiných míst.

Celkem košt nabídl 23 vzorků, což je vzhledem k slabé úrodě ovoce v loňském roce výborný počet. Sulimovský košt pálenek už prostě má své jméno.

Děkujeme pořadatelům za uspořádání této akce

Ředitelka koštu Markéta Kozelská předává diplom a cenu zástupkyni vítěze Agátě Martinelli

diplom pro vítěze

Tříkrálová sbírka vynesla potřebným částku 9 242 Kč

Tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou, letos vynesla v obci Sulimov částku 9 242 Kč. Všem dárcům děkujeme. Výtěžek sbírky bude použit na pomoc a podporu potřebným v regionu.

Velké poděkování patří tříkrálové družině, kterou tvořili Viktor a Kryštof Kremzovi, a Adéla a Daniel Bartošovi, a také vedoucímu jejich skupiny, panu Oldřichu Kremzovi.

Tříkrálová družina

Obec Sulimov z nebe... kalendář pro rok 2020

Díky nápadu občanů má obec Sulimov fotografický nástěnný kalendář pro rok 2020. K vidění jsou unikátní pohledy na obec z letadla.

Každá rodina, která bydlí v Sulimově, dostane 1 kalendář od obce zdarma. Vyzvednout si ho lze každý čtvrtek od 16 do 18 hodin na obecním úřadě. Ve stejný den si mohou chodit pro kalendáře i občané, kteří si objednali pro svou potřebu další kalendáře. Cena 1 kalendáře je 180 korun.

Sulimov z nebe 2020

Hodky na sv. Annu 27.07.2019

V sobotu 27. července proběhly tradiční sulimovské hodky ku příležitosti svátku patronky obce sv. Anny. Celodenní program se sice potýkal s nepřízní počasí, ale nakonec se všechny plánované body programu podařilo uskutečnit. Mše svatá se slavila poprvé v historii uvnitř kulturního domu. Po mši proběhlo žehnání nové silnice v obci. Navečer se počasí umoudřilo a taneční zábava s kapelou EXPO již proběhla velmi dobře za výborné účasti.
Při letošních hodkách jsme si zároveň připomínali 50 let od vybudování prostranství u sochy sv. Anny. Práce byly v roce 1969 realizovány sulimovskými občany kompletně svépomocí.

Více fotografií z průběhu dne ve FOTOGALERII.

hodky sulimov 2019

Nabídka prodeje dřeva

Vzhledem k aktuální kůrovcové kalamitě nabízí lesnická firma LST prodej jehličnatého paliva za zvýhodněnou cenu 480 korun za metr krychlový + 15 procent DPH. Cena dopravy je smluvní, přibližně 150 korun za metr. Více informací: p. Zehnal, tel.: 730 662 391.

 

Výsledky koštu slivovice

V sekci KE STAŽENÍ je možno zhlédnout výsledky letošního koštu pálenek.

sulimovský košt slivovice 2019

 

Mladí šachisté mají v Sulimově zelenou

Šachový oddíl ŠK Sulimov skončil v minulé sezóně v Regionálním přeboru okresu Kroměříž na 2. místě. Postupové ambice zhatila jediná prohra v posledním kole s týmem ŠK Holešov. Více na akce-241/

Malí sulimovští šachisté

Sulimov – rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007991

Projekt obsahuje rekonstrukci chodníků pro pěší podél silnice III. třídy, která prochází obcí Sulimov. Díky těmto pracím dojde k zvýšení bezpečnosti pro pěší, budou také uživatelsky příznivější pro seniory a tělesně postižené občany.

Součástí projektu jsou i rekonstrukce nájezdů na silnici III. třídy, která prochází obcí Sulimov.

V rámci projektu dochází k rekonstrukci veřejného osvětlení. Původní bylo už za hranicí životnosti, přednostní nově instalovaného je kromě spolehlivosti i snížení nákladů na elektrickou energii.

Projekt bude ukončen na podzim roku 2018. Celkové náklady přesáhnou částku 4.000.000 Kč. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie ve výši 2.660.000 Kč.

Fotografie k rekonstrukci naleznete na fotogalerie/galerie-obce-sulimov/rekonstrukce-silnice-ii-etapa-jaro-2018/, fotogalerie/galerie-obce-sulimov/rekonstrukce-silnice-podzim-2017/

EU MMR ČR