Navigace

Obsah

V létě 2018 začaly stavební práce na III. etapě rekonstrukce hlavního silničního průtahu obcí - v úseku od kulturního domu k pomníku padlých. Kromě samotné nové silnice bylo hlavním předmětem prací rozšíření průjezdné šířky komunikace, se kterým souviselo nutné odbagrování svahů a vybudování nové opěrné zdi včetně navazujících opatření pro odvod dešťových vod.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka