Navigace

Obsah

Socha svaté Anny - patronky Sulimova

 

"Sv. Anno, prosíme Tě, sviť nám svým příkladem Tvé ctnosti
ať nás zdobí jako tebe před Bohem."

 

Než se v našem historickém přehledu o soše sv. Anny zmíníme, podívejme se na to, proč je patronkou obce sv. Anna. V ústním podání se již dlouho z generace na generaci přenáší, že v dřívější době právě o svátku sv.Anny vypukl velký požár a velká část obce vyhořela. To bylo důvodem k tomu, že občané učinili slib, že budou tuto svatou uctívat a že den 26.července bude dnem svátečním. Uvedený důvod je třeba brát s rezervou, jako legendu. V každém případě tradice byla již před postavením sochy. Na stavbu sochy nebo památníku nebyl dostatek finanční prostředků. Realizace stavby proběhla až v roce 1944 a bezprostředním impulzem bylo tragické úmrtí Jana Špačka při jízdě na kole.

Socha byla církevně vysvěcena 23. července 1944 kvasickým děkanem Antonínem Dokoupilem za účasti P. Mošťka a P. Přecechtěla. Současná podoba okolí sochy je z roku 1969. Okolí sochy a socha sama byla při větších deštích ohrožována přívaly povrchové vody. Došlo k poškození sochy v základech. K rozhodnutí opravit sochu přispělo i politické klima roku 1968. Oprava byla realizována za velkého nadšení, obětavé práce a zvýšeného zájmu občanů o veřejný život ve své době. Oproti jiným případům tehdy nevytvářely žádné administrativní a politické překážky ani MNV, JZD a další struktury. Rozhodující finanční náklady byly hrazeny z výtěžku dvou obecních sbírek, do kterých přispěli všichni občané bez rozdílu vyznání a přesvědčení. Do původního podstavce sochy byla uložena schránka s dokumenty a zápisy o budování v r. l944. Vlivem nevhodného uložení byly původní záznamy zničeny, takže nezůstala zpráva o stavbě a hlavně důvodech, které vedly naše předchůdce ke stavbě. Dochovalo se jen několik kovových mincí oficiálně platných v době stavby. Ty byly uloženy do nové schránky v roce 1969. K nim přibyly peníze a další listiny s podpisy pracovníků a účastníků slavnostního položení základního kamene.

Socha vhodně zasazená do svahu v horní části obce tvoří jakési průčelí a dominantu obce.

Socha sv. Anny v Sulimově