Navigace

Obsah

Zvonice

Zvonice v obci byla postavena začátkem 19.století. Registrovaná generální oprava proběhla v r.1933. Poslední stavební úprava byla realizována v r.1984. Vchod byl vybudován z jižní strany, bývalý vstup ze západní strany od domu č.24 byl zazděn a byla provedena úprava interiéru. V r.1920 byl zakoupen zvon, stál 2.400,-Kč, byl hrazen ze sbírky občanů a s přispěním obce. Pro nedostatek materiálu v německém průmyslu se za 2.světové války konal sběr zvonů. Zabaven byl i zvon z naší zvonice. V roce 1942 byl nahrazen druhým, ocelovým zvonem, který byl za velké účasti obyvatel slavnostně vysvěcen a instalován. Zvonění bylo elektrifikováno v r.1971. Zvoníkem byl do této doby pan Vojtěch Zavadil starší č.25. Vnitřní vybavení bylo doplněno z darů občanů v r.1997. Od tohoto roku se znovu konají májové pobožnosti.

Snaha o postavení kapličky, a to na místě stávající zvonice, je v kronice zaznamenána v roce 1929. Obec nechala vypracovat plány. Rozpočet činil 26.000,-Kč. Pro odpor občanů, kteří prosazovali jiné akce (elektrifikaci, vodovod, stavba hřbitova), ze stavby kapličky sešlo.

Zvonice v Sulimově