Navigace

Obsah

Informace o pálenici v naší obci

Obec je v širokém okolí známa pálenicí. Informace poskytli pokračovatelé dnes už znovu soukromého podniku - paní Františka Daňková, František Daněk a Marie Ševčiková (všichni č.42).

Doslovnou citací privátní kroniky začněme historii pálenice. "V roce 1906 jsem postavil pálenici na pálení slivovice na dolním konci dědiny u sv.Trojice, poněvadž jsem viděl, že jest jí tu potřeba by nemuseli občané jezdit všude jinde daleko pálit slivovici a pak když jsem viděl, že je u nás a v okolí hodně trnkového stromoví. Pálenice v tehdejší dobu i s kotlem a jiným zařízením mne stála asi 600 - 700 zlatých. Moc velké výdělky při ní nebyly ale přece něco! Platilo se tehdy dáně na 1 hodinu asi 24 krejcarů, mýta se bralo (nerozluštitelná zkratka, podle vzpomínek asi malé štamprle) litru a slivovice stála 70 - 80 krejcarů."

Těmito slovy se zmiňuje o vzniku pálenice Františkův praděd v rodinné kronice. Je vidět, že původní pálenice byla jinde, než jsme zvyklí dnes, někde v místě "u pomníku". Je třeba si všimnout, že platba byla časovou sazbou, dnes neznáme. Další zmínka v kronice je z roku 1915, kdy "v měsíci červenci pálenici úplně smetla voda, tak velká povodeň zde nebyla". Následovala tříletá přestávka v pálení a v roce 1918 byla pálenka znovu postavena, kotel zůstal stejný. Cena stavby byla "asi 6.000.-Kč". Pan Daněk se zmiňuje, že po roce 1918 cena pálení "šla výše", za hodinu pálení se platilo 41,-Kč. Dalším mezníkem je, podle rodinných záznamů, rok 1932. "V roce 1932 jsem stavěl dle vydaného nového zákona o pálení slivovice, nový lihovar, zvaný produkční selský lihovar, nechca by pálení slivovice v Sulimově zaniklo". Tato pálenice byla již postavena na novém místě u Močidla. V nově postavené pálenici se pálil kvas a laitr se přenášel do původní spodní pálenice u pomníku.

Další zásah do systému pálení byl v roce 1948. Stará pálenice byla zrušena a zbourána, oba kotle byly instalovány v horní pálenici a celý proces probíhá zde.

Následující období je poznamenáno a postiženo vším, co přinesla padesátá léta. Na podzim roku 1950 byla pálenice vyvlastněna ve prospěch zemědělského družstva, to se všemi hrozbami a nejasnostmi v přístupu státu a částečně doprovázeno strachem majitele. Pálení znovu začalo 10.prosince 1957 a sezóna trvala do 10.ledna 1958. Pálení bylo pod správou Slováckých lihovarů n. p. v Uherském Hradišti. Vedoucím pálenice byl František Zavadil č.36 a od roku 1965 znovu začíná pracovat František Daněk v pálenici. Třetím páleničářem byl Vlastimil Otýpka č.40.

V roce 1968 Slovácké lihovary odvolávají p. Zavadila a znovu přebírá pálenici František Daněk (děda). Slovácké lihovary mají pálenici v nájmu. Pan Daněk zemřel v r. 1986 a nastupuje jeho syn František jakožto představitel třetí generace páleničářů. V témže roce začala další oprava provozovny pálenice a byl instalován nový 350 litrový kotel. V roce 1989 v mladém věku umírá třetí z řady Františků a současný běh pálenice řídí v pořadí čtvrtý František, který nám poskytuje informace. Dalším klíčovým mezníkem je rok 1993, kdy firma Soukromá pálenice Daněk František přebírá pálení od Solvety (dříve Slovácké lihovary) do vlastní režie. Konec sezóny bývá v lednu nebo únoru následujícího roku. Zatím je rekord (po rekordní úrodě) pálení až do března.Poslední technická úprava byla provedena na podzim 1997; a to plynofikace obou kotlů. Zákazník nemusí nosit pečlivě vybrané dřevo na přepalování.

 

Pálenice Sulimov

Dům s pálenicí na dolním konci obce