Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Verze pro seniory

modul pro seniory

Mobilní verze

mobilní verze webu

Výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Obsah

Vítejte na webových stránkách obce Sulimov!

Sulimov je samostatná katastrální obec, 10 km jihovýchodně od Kroměříže. Leží v pahorkatině lesnatých Chřibů. Patří mezi vesnice ulicového typu. Horní část obce v nadmořské výšce 304 m n.m., dolní 238 m n.m. Na délce necelého kilometru tak výškový rozdíl činí 66 m.

Více o obci Sulimov.

Aktuality:

Hodky na sv. Annu 22. 7. 2017!

Letošní sulimovské hodky ku příležitosti svátku sv. Anny proběhnou v sobotu 22. července. Kromě tradičního programu bude veřejnosti představena nová hasičská garáž.

hodky 2017 sulimov svatá anna

Ing. Jaroslav Ševčík, 02.07.2017

Zápis stavu vodoměrů dne 14.07.2017

Dne 14. července 2017 budou v obci probíhat odečty stavu vodoměrů. Umožněte prosím pracovníkům VaK Kroměříž, a.s.  přístup k vodoměru. Žádáme odběratele, aby v případě nepřítomnosti zapsali stav svého vodoměru na lístek a vyvěsili na viditelném místě.

Ing. Jaroslav Ševčík, 10.07.2017

Sulimov získá novou silnici

Rozsáhlou rekonstrukci průtahu obcí v délce 1 250 metrů chystá Ředitelství silnic Zlínského kraje v Sulimově na Kroměřížsku. Stavba v hodnotě více než 23 milionů korun potrvá až do konce prázdnin roku 2018. 

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/36741 v průjezdním úseku obce Sulimov v délce 1 250 metrů, včetně vybudování zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, zárubní zdi v délce cca 323 metrů a dešťové kanalizace podél této zárubní zdi.

Rekonstrukce spočívá v odstranění celé konstrukce stávající silnice a vybudování nové živičné konstrukce vozovky, včetně sanace. Začátek úseku leží cca 55 metrů před začátkem obce Sulimov, konec se nachází v prostoru křižovatky silnic III/36741 a III/36735, tj. na začátku obce Vrbka. Řešená stavba tvoří nový průjezdní úsek obcí Sulimov.

Šířka mezi betonovými obrubami je navržena 6,5 metru s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Zastávkové pruhy linkové osobní dopravy budou vybudovány s krytem z dlažební kostky, kladené vějířovitě.

Odvodnění komunikace je řešeno pomocí podélných a příčných sklonů povrchu komunikace do odvodňovací betonové přídlažby podél obrub se zaústěním do dešťových vpustí, které budou napojeny kanalizačními přípojkami do nově vybudované kanalizace. Odvodnění zemní pláně bude řešeno jejím podélným a příčným sklonem a trativody.

Podél zárubní zdi bude umístěna ve vozovce dešťová kanalizace, která bude ukončena výústním objektem. Zárubní zeď bude založena na vrtaných pilotách o délkách 4 a 6 metrů.

Bude zajištěno osazení nového trvalého svislého dopravního značení.

Současně s touto stavbou bude probíhat navazující rekonstrukce chodníků, pokládka veškerých betonových obrub podél silnice III/36741, úprava terénu za touto obrubou, vybudování nástupišť autobusových zastávek a úpravy připojení místních komunikací, sjezdů a nájezdů. Investorem těchto dalších stavebních prací je obec Sulimov.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby pro ŘSZK je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 23,042 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována plně z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny v letním období 2017 a ukončeny do 31. srpna 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

První dva úseky o délkách cca 400 metrů budou realizovány po polovinách vozovky za částečné uzavírky silnice, řízené světelným signalizačním zařízením. Výjimku tvoří 3. úsek podél zárubní zdi (bude se realizovat jako poslední), kdy vzhledem k technologii provádění pilotového založení nelze zachovat průjezd stavbou. V době realizace tohoto úseku bude stanovena úplná uzavírka silnice. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. a III. třídy Zlínského kraje a bude vyznačena provizorním dopravním značením. Platnost úplné uzavírky v tomto úseku s kanalizací a zárubní zdí se přepokládá v období letních prázdnin 2018.

 

Úřední deska:

13.05.2017: Rozpočtové opatření č. 2/2017

20.04.2017: Závěrečný účet Obce Sulimov za rok 2016

27.03.2017: Rozpočtové opatření č. 1/2017

09.03.2017: Rozpočet obce Sulimov na rok 2017

09.03.2017: Rozpočtový výhled pro rok 2018 a 2019

Momentálně nejsou na úřední desce zveřejněny žádné další listiny. Pokud hledáte některé dříve vyvěšené dokumenty, přejděte do Archivu úřední desky. Zde můžete využít širokých možností filtru. Pokud chcete znát více podrobností o aktuálně vyvěšených dokumentech na úřední desce, přejděte do sekce  Aktuální úřední deska.

 

Aktuality sportovních týmů SDH Sulimov:

20.06.2017: Nová doba

SDH Sulimov sportovní týmy

sdhsulimov.cz