Navigace

Obsah

VELIKONOCE - svatý týden a mrskačka

Typ: ostatní
-

Na Smrtnou neděli vítají děvčata jaro průvodem s májkami. O týden později o Květné neděli si křesťané připomínají Ježíšův příjezd na oslíkovi do Jeruzaléma. Zároveň tímto dnem začíná tzv. "svatý týden", který vyvrcholí v neděli slavností zmrtvýchvstání Páně. Na velikonoční pondělí pak všechny čeká tradiční mrskačka. :)

SVATÝ TÝDEN
Začíná Květnou nedělí, při které si křesťané připomínají Ježíšův příjezd do Jeruzaléma. Lidé ho vítali máváním ratolestmi. Dnes se v tento den v kostele světí rozkvetlé kočičky a věřící s těmito kočičkami (ratolestmi) pak jdou ve slavnostním průvodu.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
Tvoří jádro svatého týdne. Jde o tři dny (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota), při kterých si křesťané připomínají významné události Ježíšových posledních dní. Po dobu tridua odlétají zvony do Říma a jejich vyzvánění nahrazují kluci se svými klepači.

Zelený čtvrtek
V kostele probíhá "Slavnost poslední večeře Páně" - kostel Nanebevzetí Panny Marie Kvasice v 18:30 hod.
Při této slavnosti symbolicky odletí zvony.

KLEPAČOVÁNÍ V SULIMOVĚ: 17:00 hod.

Velký pátek
Památka Kristova skonu na kříži. V Kvasicích v 15:00 hod. (v hodinu Ježíšova úmrtí) probíhá modlitba křížové cesty na kopci Kalvárie směrem k Nové Dědině.
V 18:30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie Kvasice začínají velkopáteční obřady.

KLEPAČOVÁNÍ V SULIMOVĚ: 5:00, 12:00, 15:00 (s recitací verše "O třech hodinách umřel Kristus Pán), 17:00 hod.

Bílá sobota
KLEPAČOVÁNÍ V SULIMOVĚ: 5:00, 12:00 hod.

Ve 20:00 hod. začíná v kostele Nanebevzetí Panny Marie Kvasice vigilie se "Slavností světla", která připomíná to, že Ježíš vstal třetího dne z mrtvých. Po chvalozpěvu "Gloria in excelsis Deo" se rozezvučí zvony, které se vracejí z věčného města Říma.

VRCHOL SVATÉHO TÝDNE - velikonoční neděle
Pro křesťany je nejvýznamnějším dnem v celém roce. Slaví se Ježíšovo zmrtvýchvstání - začátek v kostele v 7:45 hod. Při mši se světí pokrmy (tradičně vajíčko, mazanec a velikonoční beránek).

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - mrskačka
No a na velikonoční pondělí se náves hemží chlapy a kluky s tatary. Každá žena musí být vymrskána pomlázkou s čerstvě nastříhaných proutků, aby po zimě neuschla a byla zdravá celý příští rok.


Zastupitelstvo obce přeje všem občanů radostně prožité velikonoční svátky.

Májování děvčat 2013Májování děvčat 2013

Zelený čtvrtek - Poslední večeře

Velký pátek - ukřižování Krista

Bílá sobota - Slavnost světla

Velikonoční neděle - Slavnost zmrtvýchvstání Páně

Velikonoční pondělí - tradiční mrskačka

 


Vytvořeno: 26. 3. 2013
Poslední aktualizace: 26. 3. 2013 0:00
Autor: