Navigace

Obsah

Pomoc pro právní povědomí gramotnosti občanů

 

Rady se spotřebitelskými úvěry

1. Musím dostat předsmluvní nabídku a co musí obsahovat?
2. Na jaké poplatky si musím dát pozor?
3. Mohu v nějakém časovém intervalu odstoupit od úvěrové smlouvy a co to pro mne znamená?
4. Musím podepsat rozhodčí doložku a jaká rizika z toho pro mne plynou?
5. Může nabídka nebo smlouva k úvěru obsahovat důležité informace drobným písmem?
6. Jak mám postupovat, když jsem ztratil zaměstnání a nejsem schopen splácet úvěr?
7. Co mám dělat, když nejsem schopen splácet své úvěry?
8. Za jakých okolností mi může zaměstnavatel strhávat ze mzdy splátky úvěru?
9. Co je to RPSN?
10. Co je to lichva?

 

Rady pro nájemníky

1. Může vlastník bytu zvýšit regulované nájemné dle svého uvážení?

2. Jsem povinen podepsat novou smlouvu s vlastníkem bytu, i když s touto smlouvou nesouhlasím?
3. Pokud s vlastníkem bytu novou smlouvu nepodepíšu, může mne nechat vystěhovat nebo platí stará smlouva?
4. Co mám dělat, když vlastník bytu na mne vyvíjí psychický nátlak k uzavření nové smlouvy?
5. Co když jsem uzavřel novou smlouvu pod nátlakem, ale po přezkoumání s touto smlouvou nesouhlasím?
6. Mohu nájemní smlouvu v nějaké lhůtě od podpisu vypovědět?
7. Co dělat, když se nájemné bytu zvýší, ale byt je v havarijním stavu a vlastník do údržby neinvestuje?
8. Může vlastník bytu sepisovat smlouvu s nájemcem na dobu určitou do nekonečna, nebo je nějaká lhůta, po které musí vlastník nabídnout smlouvu na dobu neurčitou?
9. Pokud investuji do oprav bytu vlastní prostředky, mám nárok na slevu z nájemného?
10. Mohu žádat o zrušení trvalého pobytu osoby, která nemá žádný vlastnický vztah k mému bytu či domu?

 

Rady pro zaměstnance

1. Mohu dostat výpověď od zaměstnavatele v době pracovní neschopnosti?
2. Mohu dostat výpověď od zaměstnavatele v době pracovní neschopnosti ve zkušební době?
3. V případě porušení pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele, mohu okamžitě ukončit pracovní poměr a mám nárok na odstupné?
4. Může zaměstnavatel monitorovat své zaměstnance, nahrávat hovory, sledovat maily a uchovávat tyto data?
5. Může mě zaměstnavatel nutit ukončit pracovní poměr dohodou, když jsem neporušil pracovní smlouvu a nemám zájem na ukončení pracovního poměru?
6. V případě, že během mateřské dovolené zaměstnavatel ukončí svou činnost, mám nárok na odstupné. Mohu dostat výpověď v době mateřské dovolené?
7. Pokud mne zaměstnavatel pošle na školení nebo kurz v době mého volna, mimo pracovní dobu, je povinen mi tento čas proplatit jako přesčas?
8. Může mi zaměstnavatel zakázat členství v odborové organizaci?
9. Mám nárok na zákonný počet dní dovolené i v případě zkráceného pracovního úvazku?
10. Může mne zaměstnavatel zaměstnávat na dobu určitou do nekonečna, nebo je nějaká lhůta, po které mi musí dát smlouvu na dobu neurčitou?

 

Zákony zdarma

513/1991 Sb. Obchodní zákoník
040/1964 Sb. Občanský zákoník
262/2006 Sb. Zákoník práce
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytoých prostor
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
094/1963 Sb. Zákon o rodině
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
500/2004 Sb. Správní řád
040/2009 Sb. Trestní zákoník
262/2006 Sb. Zákoník práce

 

Smlouvy zdarma

1. Darovací smlouva - nemovitost
2. Mandátní smlouva - obecná
3. Kupní smlouva na movitou věc (univerzální vzor smlouvy)
4. Ohlášení jednoduché stavby
5. Smlouva o převodu pozemku a stavby
6. Smlouva o zhotovení nábytku na míru
7. Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy)
8. Dohoda o ukončení nájmu bytu
9. Dohoda o vypořádání SJM
10. Vymezení bytových jednotek

 

Prohlášení o odpovědnosti

Veškeré uvedené odpovědi na životní situace na této stránce jsou poskytovány bezplatně a tudíž bez záruky. Jestliže se uživatel rozhodne postupovat v souladu s těmito informacemi, činí tak pouze na vlastní odpovědnost. Dojde-li v důsledku toho ke vzniku jakékoliv hmotné či nehmotné škody nebo újmy, nenese za ni provozovatel internetových stránek jakoukoli odpovědnost. Právní jistotu získá uživatel vždy při individuální konzultaci s odborníkem.

Zdroj: www.zakonycr.cz