Středa, 2.4.2014 - Erika

Obec Sulimov Vítá vás obec Sulimov !
Sulimov je samostatná katastrální obec, 10 km jihovýchodně od Kroměříže. Leží v pahorkatině lesnatých Chřibů. Patří mezi vesnice ulicového typu. Horní část obce v nadmořské výšce 304 m n.m., dolní 238 m n.m. Na délce necelého kilometru tak výškový rozdíl činí 66 m. Více o obci Sulimov.


31.03.2014 - Smrtná neděle 6. dubna

Jaroslav Ševčík, sevcik.j.ml@seznam.cz

Na 6. dubna letos vychází tzv. Smrtná neděle. Ta byla vždy spojena s pohanským zvykem topení zimy a vítání jara, při kterém chodily děti po obci s morenou a za vsí ji vhodily do potoka. Smrtná neděle se dle tradice slavila vždy na 5. neděli křesťanské doby postní - týden před Květnou nedělí.

U nás v Sulimově v tento den děvčata školního věku obchází celou obec. V ruce drží nazdobenou májku a u každého domu zpívají starou píseň „Stála Panenka Maria“. Za svou návštěvu jsou v každé domácnosti odměněny sladkostmi.

Májky si připravují vlastnoručně, většinou ve spolupráci s maminkou.


17.03.2014 - Svoz nebezpečného odpadu

Marie Daňková, obec@sulimov.cz

Vážení občané,
Dne 5. dubna 2014 proběhne v naší obci svoz nebezpečného odpadu.
Sbírat se budou tyto nebezpečné odpady:
znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry, zářivky a výbojky, prostředky na ochranu rostlin, barvy, laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, vyřazené televizory, lednice, pneumatiky a další objemný odpad.
Sběr proběhne v sobotu od 9,45 do 10,05 hodin.


07.03.2014 - Masopustní rej maškar aneb Medvěd opět v Sulimově

Jaroslav Ševčík, sevcik.j.ml@seznam.cz

Masopustní rej maškar aneb Medvěd opět v Sulimově První březnová sobota patřila v Sulimově opět průvodu masek pod vedením hrozivého medvěda, nad kterým naštěstí poctivě bděl zodpovědný vodič, protřelý mnoha lety v cirkuse.
Celá aktualita...


15.02.2014 - Pozvánka na setkání zájemců o činnost charity Kvasice

Jaroslav Ševčík, sevcik.j.ml@seznam.cz

Pozvánka na setkání zájemců o činnost charity Kvasice V neděli 23. února proběhne v Kvasicích veřejné setkání všech příznivců charity Kvasice. Jsou srdečně zváni jak současní pracovníci charity, tak všichni, kteří by se do činnosti chtěli zapojit v budoucnu, a v neposlední řadě také ti, kteří se o tyto aktivity zajímají nebo je potřebují. Setkání se uskuteční v 16:00 hod. v místnosti obecní klubovny na nám. Antoše Dohnala č. 252. Akci svolává nová ředitelka charity Kvasice Marie Gazdošová.
Celá aktualita...


13.02.2014 - Masopust bude 1. 3. 2014!

Jaroslav Ševčík, sevcik.j.ml@seznam.cz

Masopust bude 1. 3. 2014! V sobotu 1. března proběhne v Sulimově tradiční masopust! Ve 14:00 hod. vychází průvod masek v čele s medvědem. Kdo se chce do průvodu zapojit, nechť přijde ve 13:45 k hasičské zbrojnici, kde bude sraz. Večer pak pokračuje ostatková zábava v hospodě spojená s jubilejním 5. ročníkem pochovávání basy!
Celá aktualita...


06.02.2014 - Výběr poplatků v roce 2014

Marie Daňková, obec@sulimov.cz

Obecní úřad oznamuje občanům, že v měsíci únoru a březnu budou vybírány roční poplatky za odvoz odpadu, poplatek za psy, pronájem pozemků a vodu.
Poplatky je možno uhradit každý čtvrtek v úředních hodinách od 16.oo do 18.oo hodin v kanceláři obecního úřadu.
Od 1. dubna 2014 nebudou vyvezeny popelnice, které nebudou mít známku za rok 2014.


26.01.2014 - První cena na Karolín

Jaroslav Ševčík, sevcik.j.ml@seznam.cz

První cena na Karolín V sobotu 25. ledna 2014 proběhl již 4. ročník Velkého sulimovského koštu pálenek. O primát nejlepšího vzorku soutěžilo 25 kořalek. První cena nakonec putuje k Běhalům na Karolín.
Celá aktualita...


21.01.2014 - Aktualizace hasičské sekce

Jaroslav Ševčík, sevcik.j.ml@seznam.cz

Do sekce SDH byla vložena zpráva o činnosti v roce 2013 a také nové video z celého roku. Zároveň byl aktualizován seznam členů. K 1. 1. 2014 má sbor 60 členů. V sekci "Soubory ke stažení" si můžete stáhnout plán práce SDH Sulimov v roce 2014.


20.01.2014 - Velký sulimovský košt 25. 1. 2014!

Jaroslav Ševčík, sevcik.j.ml@seznam.cz

Velký sulimovský košt 25. 1. 2014! V sobotu 25. ledna se v hospodě uskuteční 4. ročník sulimovského koštu pálenek. Vzhledem k dobré letošní úrodě se čeká lítý boj. Neváhejte přihlásit své vzorky a také se sami zúčastnit degustace! Propozice k soutěži jsou ve zprávě.
Celá aktualita... (komentáře: 2)


17.01.2014 - Hasiči hodnotili rok 2013

Jaroslav Ševčík, sevcik.j.ml@seznam.cz

V pátek 10. ledna proběhla v kulturní domě v Sulimově výroční valná hromada SDH Sulimov. Zúčastnilo se 40 členů a 6 hostů, včetně náměstka okresního sdružení hasičů Kroměříž Antonína Horáka a starosty naší obce Mgr. Zdeňka Dvořáka. Sulimovští hasiči při schůzi zhodnotili celý proběhlý rok 2013 a byl představen plán práce na rok 2014.
Fotky v galerii: www.sulimov.cz/galerie/galerie_nahledy.php?galtyp=1&idgal=90


Obec Sulimov ©2008-2014, ObecOnLine


Tisk ze stránek www.sulimov.cz, všechna práva vyhrazena.
02.04.2014 v 09:03:04, © Obec Sulimov 2014