Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Verze pro seniory

modul pro seniory

Mobilní verze

mobilní verze webu

Výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Trosky zničeného nástavce

Navigace

Obsah

Pravidelná činnost

Sbor dobrovolných hasičů zastává v Sulimově důležitou roli v organizaci a prožívání společného kulturního života. Je nositelem největších a nejdůležitějších tradic v obci. Zároveň také reprezentuje vesnici v nejbližším okolí a to pravidelnou účastí na soutěžích v požárním sportu a na námětových cvičeních v rámci okrsku Kvasice. Těchto akcí je během každé hasičské sezóny asi deset. Od roku 2011 se sportovní tým pravidelně účastní také seriálu Podhostýnské hasičské ligy okresu Kroměříž a několikrát ročně zajíždí také na ligové soutěže jiných okresů, čímž rozšiřuje povědomí o naší obci po různých částech Moravy. Kromě toho si SDH stále zachovává i svou primární úlohu – pomoci lidem při katastrofách všemožných přírodních živlů.

SDH - činnost

Leden

Každý nový rok začíná pro sulimovský sbor výroční členskou schůzí za účasti většiny členů. Při této příležitosti dochází ke zhodnocení činnosti za uplynulý rok a vytyčení základních bodů práce pro rok stávající. Tato schůze je největším setkání členů v celém roce.

V závěru ledna pak sbor organizuje Velký sulimovský košt pálenek. První ročník proběhl v roce 2010.

Únor

Hlavní náplní činnosti v únoru (někdy v březnu) je organizace ostatkového vodění medvěda. Průvod vychází ve 14 hodin na poslední sobotu před popeleční středou a prochází celou obcí. Kráčejí v něm maškary ustálené i každoročně originální.

V letech 2010-2014 navazovala na pochůzku s medvědem ještě ostatková veselice v hospodě, kde se celý večer a celou noc holdovalo při živé muzice. Akce vyvrcholila obřadním pochováním basy a zábavnou scénkou místních ochotníků. Od roku 2015 se tradici nedaří udržet každoročně, ale pouze příležitostně.

Březen

V březnu se sbor podílí na organizaci společného hasičského bálu SDH Sulimov, SDH Vrbka, SDH Lubná a SDH Kostelany. Tento bál se rok od roku setkává s větší odezvou veřejnosti těchto i jiných obcí. Bál organizujeme od roku 2007. První ročníky se uskutečnily na kulturním domě v Lubné, ovšem teď již mnoho let akce probíhá v sokolovně na Kostelanech. 

Duben

V tomto měsíci se již otepluje. Mladí členové hasičského družstva provádí kontrolu výzbroje a výstroje po dlouhé zimě a připravují ji na novou letní sezónu. Stejně jako v březnu, i v dubnu
věnujeme mnoho času brigádnickým pracem po zimě.

V závěru dubna se blíží každoroční oslavy sv. Floriána, patrona hasičů. Při této příležitosti se členové sboru občas účastní hasičské poutě na sv. Hostýně.

Květen

Májový měsíc začíná stavbou májky a v ideálním případě (pokud májka vydrží nájezdy vetřelců z okolních obcí) také končí jejím skácením.

Prvním námětovým cvičením se ve Velkých Těšanech rozjíždí nová hasičská sezóna, v závěru měsíce probíhá nejdůležitější závod ve sportovním útoku s hadicemi v rámci okrsku Kvasice – I. kolo požárního sportu.

Dříve ke květnu neodmyslitelně patřilo čištění požární nádrže. To se však v posledních letech nekoná pravidelně.

V roce 2009 se u nás poprvé v tomto měsíci uskutečnila bigbítová zábava na výletišti. V této tradici květnových zábav sbor od té doby úspěšně pokračuje a Sulimov si po letech získal status oblíbené zábavové destinace.

Červen

V červnu se hasičské soutěže rozběhnou do plných otáček a následují v rychlém sledu za sebou téměř každý víkend. Členové závodního družstva objíždějí jednotlivé obce okrsku Kvasice. Od roku 2011 se účastní i závodů v rámci Podhostýnské hasičské ligy.

Červenec

Za účasti sulimovského sboru pokračují hasičské soutěže. Značná část měsíce je však již ovlivněna přípravami na naše tradiční anenské hodky. Sbor dobrovolných hasičů při nich každoročně zajišťuje organizaci dálkové dopravy vody napříč celou obcí za účasti ostatních sborů kvasického okrsku a také tradiční hodkový výlet (zábavu) s oblíbenou bohatou tombolou. Sbor tak patří mezi nejdůležitější organizátory hodových oslav obce.

Srpen

Srpen je nabitý soutěžemi v požárním sportu a ostatní aktivity tak ustupují do ústraní. V minulosti se naši členové každoročně podíleli účastí v pořadatelských jednotkách při Barum ralley Zlín. V roce 2013 se však výbor rozhodl tuto aktivitu ukončit. Od té doby se sulimovští hasiči na pořadatelství nepodíleli.

V samotném závěru srpna pak sbor pořádá akci pro děti k ukončení prázdnin.

Září

První podzimní měsíc je spojen s koncem hasičské letní sezóny. Jsou odzávoděny poslední soutěže a vybavení uloženo k přezimování.

Říjen

Každoročně probíhá velký úklid zbrojnice a celého výletiště před zimou, ale jinak je říjen v SDH Sulimov měsícem volna. Nekonají se žádné stěžejní pravidelné akce, nanejvýš drobné příležitostné. Často právě v této době mají členové družstva „ukončenou sezóny“.

Na úplném konci měsíce pořádal sbor v letech 2012-2014 v hospodě halloween párty v maskách pro děti i dospělé. Především v prvních dvou letech měla akce veliký úspěch, nicméně udržet ji jako každoroční tradici se nepodařilo.

Listopad

V posledních letech se o listopadu koná volejbalový turnaj hasičů ve sportovní hale na Kostelanech, do nějž se někdy zapojují i naši hráči. O sobotě třetího víkendu se pak účastníci prosincové mikulášské pochůzky scházejí, aby opravili masky (především mašličkovaných) a ty tak byly pro návštěvu sv. Mikuláše v naší obci krásně připraveny.

Prosinec

Jak již bylo zmíněno, počátkem prosince navštíví obec sv. Mikuláš se svým početným doprovodem. Zvyk se těší velké tradici a oblibě. Účastníci pochůzky berou svou úlohu skutečně zodpovědně a s maskami si dávají patřičně záležet. Družina má své ustálené postavy, ale přidávají se k ní také čerti a čertice každoročně noví.
Jde o poslední akci SDH v právě končícím roce. Ten bývá vždy náročný. Poté se může celoroční počínání v klidu zhodnotit na lednové výroční schůzi.

 

Všem, kdo se na výše popsaných akcích podílejí, patří veliký dík!

 

„Bohu k oslavě, bližnímu ku pomoci.“