Navigace

Obsah

Obecní prapor a znak

Oficiální platnost znaku obce Sulimova bylo třeba schválit Poslaneckou sněmovnou České republiky. Proto obecní úřad požádal Výbor pro vědu, vzdělání a kulturu, podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny ČR o schválení. Zároveň byl požádán Moravský zemský archiv v Brně o doporučení, které je taktéž nezbytné. Sněmovna ČR prapor a znak schválila.

Oficiální dokumenty převzal od předsedy poslanecké sněmovny pana Miloše Zemana starosta obce František Daněk. Od 9.3.1998 je obec oprávněna tyto symboly používat.

Autorem návrhu znaku a praporu je heraldik Miroslav Pavlů.

Prapor obce Sulimov

Prapor obce Sulimov

 


Odůvodnění znaku a praporu

Sulimov patřil vždy kvasické vrchnosti. Mimo jiné i rodu ze Šternberka, který měl ve svém znaku osmihrotou hvězdu.

Nejspíše z 18.století pochází dnes nedochovaný obecní typář, jehož otisky nalezneme v Matrice výnosu pozemkového z r.1820, uchovaného v Moravském zemském archivu v Brně (pob. Kunštát, fond D 7, sign. 150 H). I když legenda na pečeti je téměř nezřetelná, pečetní pole zůstalo neporušeno. Vidíme v kolmo stojící motyku nebo sekeru, vpravo od ní tři hvězdy v poloze 2,1.

Stejně jako okolní osady Nová Dědina, Vrbka či Karolín i Sulimov vyrostl na místě vyrvaném lesu. Ať už tedy obecní pečeť zdobí sekera či motyka, oba nástroje sloužily ke stejnému účelu, a jsou rovnocenné. Návrhy nové obecní symboliky umožňují občanům Sulimova v tomto směru možnost výběru. Uvedené symboly jsou doplněny osmihrotými hvězdami, převzatými z erbu holešovských Šternberků, držitelů kvasického panství v letech 1511-55. Návrhy praporu vycházejí z návrhů obecního znaku, dle zásad a zvyklosti vexilologické tvorby.

Znak obce - zde ke stažení

Znak obce Sulimov

Znak obce Sulimov