Obsah

Hodky

Patronkou obce je sv. Anna. Legenda vypráví, že v dřívější době právě o svátku sv. Anny vypukl velký požár a velká část obce shořela. To bylo důvodem k tomu, že občané učinili slib, že budou tuto svatou uctívat. Slavnosti u příležitost svátku sv. Anny (26. července) jsou každoročně největší událostí v Sulimově. Neodmyslitelně k nim patří setkání celých rodin a návštěva mnoha rodáků u svých příbuzných.

Vše začíná slavnostní mší svatou slouženou na horním konci obce u sochy. Dále probíhá na návsi námětové cvičení hasičů okrsku Kvasice a samozřejmě tradiční výlet (hodová zábava). Čas od času během oslav probíhá uctění pomníku padlých, jindy je program okořeněn různými vystoupeními, např. šermířských souborů, či zásahy profesionálních hasičů a záchranářů.

Hodky Sulimov

Hodky Sulimov