Obsah

Každoročně na konci ledna probíhá v hospodě "Velký sulimovský košt slivovice" spojený se soutěží o nejlepší vzorek z dané sezóny. První roční se uskutečnil v roce 2010. Při koštu nejsou vyhlašovány kategorie dle ovoce a jeden hospodář může dát i více vzorků. Před záhájením koštování skládá každý degustující následující přísahu:

"Na své nejlepší svědomí a vědomí SLIBUJI, že jako hodnotitel „Sulimovského koštu“ slivovice budu přistupovat ke vzorkům čestně, odpovědně a s chutí. Vzorky posoudím až po vypití, nezvýhodním vlastní vzorky, ani nepoškodím vzorky lepší, než svoje.
Nedopustím, aby na Moravě, zvláště v Sulimově, vyhynuly švestky, trnky, durancie či ostatní z čeho se dá pálit. K tomu ať nám dopomáhají všechny dobré kvasinky, Bůh a všichni páleničáři. Tak koštuji!"

Výsledky z jednotlivých ročníků sulimovského koštu jsou v sekci KE STAŽENÍ.

košt slivovice sulimov