Navigace

Obsah

Zvyky a tradice v obci Sulimov

Lidové zvyky doprovázely život lidí na venkově a charakterizovaly ten který region.

Co se týče nářečí je nutno říci, že Sulimov není v tomto směru vyhraněnou obcí. Nicméně typickou mluvu Sulimovčáků poznáte po pár větách. Přetrvala některá slova, která jsou pro občany naší obce typická. Například „pomlázka“ je v Sulimově zásadně „mrskačka“, v dřívějších dobách nebylo v obci možné slyšet oslovení „babičko“ či „dědečku“, místo toho se z chalup ozývalo: „Ano, staříčku“, „Jistě, stařenko.“ Obecně se uvádí, že nářečí lidí je moravskoslovenské.

Stejně jako o dialektu není možné hovořit ani o původních obyčejích, krojích nebo jiných zvláštnostech. Co se týká kroje, kronika ve své úvodní vzpomínkové části uvádí, že okolo poloviny 19.st. se v obci nosil hanácký kroj. Popsán je mužský i ženský kroj, ale pravděpodobně se jednalo o historicky krátké období.

Celoroční obyčeje se váží především k církevním nebo také občanským svátkům a mají souvislost s prací zemědělce v průběhu roku.