Středa, 2.4.2014 - Erika

OBECNÍ ÚŘAD SULIMOV

1. Oficiální název

Obec Sulimov


2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.


3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta.
Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvkové organizace

Neuvedeno


4. Kontaktní spojení

Kontaktní informace


5. Případné platby lze poukázat

Neuvedeno


6. IČO

002 877 92


7. DIČ

Obec Sulimov není plátcem DPH.


8. Dokumenty

8.1. Seznam dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádost o informace

Informace lze získat na Obecním úřadě Sulimov

Adresa, telefon a úřední hodiny:

Kontaktní informace

Informace se zveřejňují těmito způsoby:
  • na úřední desce obecního úřadu
  • prostřednictvím internetu
  • hlášením místního rozhlasu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Neuvedeno


11. Opravné prostředky

Neuvedeno


12. Formuláře

Formuláře ke stažení


13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Návody nařešení situací na úřadech - Odkaz na stránky MV ČR


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad řídí a rozhoduje:

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Platné obecně závazné vyhlášky:

Platné obecně závazné vyhlášky


14.2. Vydané právní předpisy

Neuvedeno


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Neuvedeno

15.1. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Neuvedeno


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Neuvedeno

16.1. Výhradní licence

Neuvedeno


17. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Neuvedeno


Obec Sulimov ©2008-2014, ObecOnLine


Tisk ze stránek www.sulimov.cz, všechna práva vyhrazena.
02.04.2014 v 09:03:05, © Obec Sulimov 2014