Středa, 2.4.2014 - Erika

SDH Sulimov

Zpráva o činnosti SDH Sulimov v roce 2013

Stav členské základny

Oproti jiným rokům doznala letos podoba naší členské základny značných změn. K 31. 12. 2013 vystoupilo ze sboru 6 našich členů. Sestry Kateřina Opravilová, Martina Zápecová, Michaela Brhlíková a Markéta Krejčířová opustily naše řady poté, co se odstěhovaly do jiných obcí. Dále vystoupila také sestra Mariana Brhlíková a bratr Cyril Musil. Náš dlouholetý člen Cyril Musil odešel na onen svět, kam jsme jej doprovodili čestnou stráží při jeho pohřbu. Do našeho sboru vstoupil 1. ledna roku 1953 a až do své smrti v něm tak strávil úctyhodných 60 let.

Co se týká životních výročí, tak hned na začátku roku oslavil své 80té narozeniny bratr Alois Ševčík.

Od 1. 1. 2014 pak mezi námi vítáme nového člena Petra Daňka. K dnešnímu datu má sbor 61 členů, z toho 23 žen a 38 mužů.

V obecním zastupitelstvu nás zastupují již čtyři naši členové a to místostarostka obce Markéta Kozelská a zastupitelé Pavel Zavadil s Josefem Ševčíkem ml. a nyní i s Petrem Daňkem.

Stalo se již tradicí hodnotit spolupráci s obecním úřadem jako mimořádně dobrou. Zásluhu na tom mají všichni zastupitelé a především pan starosta Mgr. Zdeněk Dvořák. Díky podpoře a finanční pomoci zastupitelstva jsme mohli i v letošním roce posunout naše zázemí kupředu. Z mnohým realizovaných věcí jmenujme alespoň dvě nejdůležitější. Byla dokončena rekonstrukce naší klubovny a také pořízena nová sportovní stříkačka.

Kulturní činnost

4. ledna se uskutečnila v kulturním domě za účasti 50 členů výroční valná hromada SDH Sulimov. Zúčastnili se také zástupce HZS Zlínského kraje Ing. Pavel Dekret, náměstek starosty OSH Kroměříž bratr Antonín Horák a starosta obce Mgr. Zdeněk Dvořák.

26. ledna pořádal sbor v hospodě 3. ročník Velkého sulimovského koštu pálenek. Do soutěže bylo přihlášeno 20 vzorků, které byly hodnoceny 10ti degustátory.

9. února proběhly každoroční ostatky. Odpoledne byl průvod masek v čele s medvědem a večer se uskutečnilo posezení s harmonikou spojené již se 4. ročníkem pochovávání basy. Nechyběla ani scénka „Lord of the dance po sulimovsku“.

9. března jsme měli na dvoře u zbrojnice zabijačku, na kterou jsme pozvali všechny občany obce. Akce měla opět pozitivní ohlas a účast byla velmi dobrá. Prase mělo 198 kg. 22. března proběhlo v zahradě za hospodou společné uzení špeků a dalších dobrot. :-)

23. března pořádal sbor spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH Vrbka již tradiční hasičský bál, který proběhl opět v sokolovně na Kostelanech. Akce si získává čím dál větší oblibu široké veřejnosti a v roce 2013 byla zatím nejvíce úspěšná. Přišlo více než 160 platících. Naši členové zajišťovali tvorbu a výlep plakátů, výběr vstupného a rozvoz účastníků.

20. dubna jsme spolupořádali se Sulimovskou hospůdkou turnaj ve stolním fotbálku, kterého se zúčastnilo 10 hrajících dvojic.

30. dubna jsme za kulturním domem stavěli obecní májku. Nechyběl táborák a nakonec přiletěly i dvě čarodějnice. Stavělo však pouze 12 dospělých chlapů a i celková účast byla tentokrát oproti minulým rokům slabá. 9. května v noci byl velký vítr, který nevydržela špička máje a ulomila se.

8. května jsme se společně s STK Sulimov vydali na každoroční májový výšlap na hrad Buchlov.

24. května byla zábava s kapelou REFLEXY. Bohužel nám vůbec nevyšlo počasí. V noci bylo jen 6 stupňů nad nulou. Přišlo 120 platících. Zábava sice nebyla finančně ztrátová, ale celkově byla samozřejmě zklamáním.

31. května proběhlo kácení zbytku máje.

8. června jsme společně s OÚ Sulimov a STK Sulimov spolupořádali výlet pro rodiče s dětmi do Technického muzea v Brně a zoo Brno. Akce měla velmi pozitivní ohlas. Účast byla slušná.

15. června proběhla zábava s kapelami FOCUS a INEKAFE REVIVAL. Zábava byla mimořádně úspěšná. Přišlo 230 platících návštěvníků, což je nejvíc, co jsme kdy na zábavě měli.

Zásadní akcí roku byly opět hodky na sv. Annu, které se uskutečnily v sobotu 27. července. Po mši svaté u sochy sv. Anny a koncertu Zdounečanky následovalo námětové cvičení hasičských sborů a večerní zábava se skupinou EXPLOZE. Hodky tentokrát probíhaly za tropických veder, ale nakonec jsme je zvládly. Účast na všech částech programu byla tradičně dobrá.

28. září proběhla ukončená závodní sezóny týmů mužů a žen. Zároveň šlo o vůbec první větší akci v nově zrekonstruované klubovně našeho sboru.

12. října jsme se vydali na autobusový zájezd do vinného sklepa ve Velkých Pavlovicích. Autobus byl zaplněný do posledního místa, a jak už bývá u tohoto zájezdu k Liborovi Bendovi zvykem, skončil velkým úspěchem. :-)

2. listopadu jsme ve spolupráci se Sulimovskou hospůdkou uspořádali 2. ročník halloweenské párty. Odpoledne byl program pro děti a večer zábava pro dospělé. Akce se i na podruhé setkala s pozitivním ohlasem. Odpoledne přišlo 8 dětí v kostýmech, večer se zúčastnilo 24 masek.

V listopadu proběhla každoroční oprava a příprava masek pro mikulášskou družinu. 6. prosince provedli mladí tradiční pochůzku sv. Mikuláše a jeho družiny.

Sbor byl rovněž pořadatelem podzimního turnaje v kulečníku. Slavnostní zakončení s vyhlášením výsledků proběhlo 27. prosince.

Brigádnická činnost

I v roce 2013 se naši členové významně zapojovali do brigádnických prací ke zvelebení naší obce i zlepšení zázemí SDH. Tradičně pracovně bohaté bylo zejména jarní období. V březnu proběhly obecní brigády na ořez křovin na březích koryta potoka v dolní části obce. V dubnu byla opravena poničená vrata ke garáži zásahového vozidla V3S. Zároveň začaly malířské a úklidové práce po zednících ve zbrojnici. V květnu byly v celé budově zbrojnice instalovány nové rozvody elektřiny. Dále byly dokončeny úklidové práce, nainstalován nový nábytek v hasičské klubovně a celý objekt připraven na náročnou letní sezónu. V průběhu jara a léta proběhlo několik velkých brigád na výletišti, především při přípravě zábav. Na konci sezóny proběhl úklid celého objektu zbrojnice, bylo zazimováno vybavení a začalo se také s nezbytným úklidem garáže, která až do té doby našim rekonstrukčním snahám odolávala. Byly také přetřeny zábavové stoly v rámci jejich pravidelné údržby.

Co se už letos nepovedlo, bylo vyčištění požární nádrže, které je nutné provést v roce 2014.

Zároveň jsme se na schůzi usnesli, že se po mnoha letech nezúčastníme jako pořadatelé Barum Rally Zlín 2013 vzhledem k velké organizační náročnosti a neodpovídajícímu malému finančnímu přínosu této akce pro náš sbor.

Při rekonstrukci zbrojnice bylo nalezeno velké množství starých materiálů, zápisů ze schůzí, oběžníků, atd. V průběhu roku byly tyto materiály podrobně projity, seskládány a byl z nich vytvořen nový archiv SDH Sulimov. Archiv bude nadále uložen v místnosti klubovny a je možné z něj příležitostně čerpat informace. Obsahuje i fotokroniku, která vznikla z nalezených fotek.

Zpráva o činnosti závodních družstev

Nyní se seznámíme s činností sportovní, která byla letos intenzivnější než v minulých letech. Velmi důležitý byl pro nás nákup nové sportovní mašiny, díky které mohou naše družstva mužů i žen běhat velmi rychlé časy a s nimi konečně konkurovat nejen na soutěžích našeho okrsku Kvasice, nýbrž i v prestižní Podhostýnské hasičské lize. První trénink s novou mašinou proběhl v neděli 28. dubna.

Muži se v letošní sezóně zúčastnili 12ti soutěží v požárním sportu. Byly to soutěže:
19. května: Karolín - I. kolo požárního sportu - výsledný čas: 27,17 s
23. června: PHL Tučapy - výsledný čas: N
13. července: Memoriál Zdounky - výsledný čas: N; PHL Roštění - výsledný čas: 23,16 s
20. července: PHL Nová Dědina - výsledný čas: 25,43 s; pohárová soutěž Kostelany 2B - výsledný čas: 20,23 s (2. místo)
3. srpna: pohárová soutěž Velké Těšany 2B
17. srpna: PHL Nětčice 2B - výsledný čas: 18,51 s; pohárová soutěž Bělov 2B - výsledný čas: 22,22 s (na pravém proudu 17,27 s - náš nejrychlejší soutěžní čas sezóny 2013)
31. srpna: noční soutěž Karolín 2B - výsledný čas: 29,36 s
7. září: ukončená PHL Pravčice - výsledný čas: N
14. září: pohárová soutěž Vrbka 2B - výsledný čas: 32,87 s

V letošní sezóně došlo v týmu mužů ke značným změnám. Zapálené jádro chtělo trénovat a s novou mašinou se konečně pokusit běhat rychlé časy a rovněž se účastnit soutěží Podhostýnské hasičské ligy. K tomu však cesta nebyla jednoduchá. Soutěžní tým byl již několik let bez větších změn, své členy s jejich přibývajícími roky postupně ztrácel a nutně potřeboval novou krev. Bohužel v naší obci nemáme v tuto chvíli dostatek mladých v poškolním věku. Proto jsme se rozhodli oslovit kamarády a hasiče z jiných sborů, kteří o požární sport mají zájem, ale sportovní činnost v jejich domácím sboru příliš nefunguje. Soutěžní tým mužů tak v roce 2013 fungoval ve složení sulimovských hasičů Petra Strašáka, Svati Minaříka, Pavla Zavadila, Slávka Ševčíka, Jana Chlupa, Štěpána Ševčíka a hostů Tomáše Berdníka a Petra Štefka (oba SDH Trávník), Vojty Ševčíka (SDH Vrbka) a Tomáše Valacha (SDH Velké Těšany), kteří přijali pozvání i na naši dnešní valnou hromadu.

I letos se do soutěží zapojilo kromě týmu mužů také družstvo dívek, které bylo velmi úspěšné.
19. května: Karolín - I. kolo požárního sportu - výsledný čas: 32,27 s (1. místo) - postup na okresní kolo
29. června: okresní kolo v požárním sportu v Kroměříži (celkové 6. místo)
20. července: pohárová soutěž Kostelany - výsledný čas: 25,54 s (2. místo)
3. srpna: pohárová soutěž Velké Těšany (1. místo)
17. srpna: pohárová soutěž Bělov - výsledný čas: 33,21 s

V roce 2013 jsme se zúčastnili také 5ti námětových cvičení v dálkové dopravě vody a to:
4. května: Velké Těšany - oslavy ku svátku sv. Floriána
8. června: Bařice - hodky ku svátku Božského srdce páně
29. června: Vrbka - hodky na sv. Petra a Pavla
27. července: Sulimov - hodky na sv. Annu
8. srpna: Kvasice - při příležitosti oslav 130 let SDH Kvasice

Co se týká školení. V lednu se zúčastnili pravidelného školení řidiči.

Starosta sboru či jeho zástupci se zúčastnili všech okrskových schůzí i okresních zasedání.

Zpráva o stavu výzbroje a výstroje

V letošním roce se podařilo dokončit rekonstrukci hasičské zbrojnice. Sponzorským darem jsme dostali regály a ve spolupráci s obcí jsme pořídili i nový nábytek. Nyní chceme v dalších letech postupně vylepšovat i výzbroj a výstroj. V tomto roce byly zakoupeny čtyři zásahové hadice B75 od firmy Technolen. Dále jsme pořídili velmi výhodně čtyři zásahové helmy od SDH Kvasice. Stěžejní byl nákup nové sportovní stříkačky od pana Poláška ze Všetul. Tento nákup byl realizován ve spolupráci s OÚ Sulimov, který se spolupodílel částkou 30.000 Kč. Náš sbor nesl zbylé finanční náklady ve výši 66.800 Kč. Jde tedy o nejvyšší investici za dobu existence SDH Sulimov. Celková pořizovací cena stříkačky byla 96.800 Kč. Dále byly v srpnu pořízeny nové sportovní terče, které nyní používáme při trénincích. Terče vyrobil náš člen Martin Burda, čímž jsme ušetřili nemalé finanční náklady.

V listopadu 2013 jsme na HZS Zlínského kraje požádali prostřednictvím OÚ o dotaci na pořízení nového hasičského zásahového vozidla. V případě získání dotačních prostředků chceme auto pořídit v průběhu jara 2014.


Sestry hasičky, bratři hasiči.
I v roce 2013 byla naše činnost velmi bohatá. Za dosažení „větších ideálů“ obětovali mnozí z nás velké množství svého volného času. Dovolte mi, abych Vám tímto upřímně poděkoval a zároveň Vás vybídl k naší další společné práci. Bez ní by totiž sbor neměl smysl.

Jaroslav Ševčík – starosta SDH Sulimov


Archiv zpráv o činnosti SDH Sulimov


Obec Sulimov ©2008-2014, ObecOnLine


Tisk ze stránek www.sulimov.cz, všechna práva vyhrazena.
02.04.2014 v 09:03:07, © Obec Sulimov 2014