Středa, 2.4.2014 - Erika

SDH Sulimov

Pravidelná činnost

Sbor dobrovolných hasičů zastává v Sulimově důležitou roli v organizaci a prožívání společného kulturního života. Je nositelem největších a nejdůležitějších tradic v obci. Zároveň také reprezentuje vesnici v nejbližším okolí a to pravidelnou účastí na soutěžích v požárním sportu a na námětových cvičeních. Těchto akcí je během každé hasičské sezóny asi deset. Kromě toho si SDH stále zachovává i svou primární úlohu – pomoci lidem při katastrofách všemožných přírodních živlů.

Pravidelná činnost


Leden

Každý nový rok začíná pro sulimovský sbor výroční členskou schůzí za účasti většiny členů. Při této příležitosti dochází ke zhodnocení činnosti za uplynulý rok a vytyčení základních bodů práce pro rok stávající. Tato schůze je největším setkání členů v celém roce.


Únor

V několika posledních letech se sbor podílí na organizaci společného hasičského bálu SDH Sulimov, SDH Vrbka, SDH Lubná a SDH Kostelany. Tento bál se rok od roku setkává s větší odezvou veřejnosti těchto, i jiných, obcí. Každoročně se koná buďto v kulturním domě v Lubné nebo v sokolovně na Kostelanech.


Březen

Hlavní náplní činnosti v březnu (někdy v únoru) je organizace ostatkového vodění medvěda. Průvod vychází ve 14 hodin na poslední sobotu před popeleční středou a prochází celou obcí. Kráčejí v něm maškary ustálené i každoročně originální.


Duben

V tomto měsíci se již otepluje. Mladí členové hasičského družstva provádí kontrolu výzbroje a výstroje po dlouhé zimě a připravují ji na novou letní sezónu.


Květen

Májový měsíc začíná stavbou májky a v ideálním případě (pokud májka vydrží nájezdy vetřelců z okolních obcí) také končí jejím skácením. Prvním námětovým cvičením se ve Velkých Těšanech rozjíždí nová hasičská sezóna, v závěru měsíce probíhá nejdůležitější závod ve sportovním útoku s hadicemi – I. kolo požárního sportu. Dříve ke květnu neodmyslitelně patřilo čištění požární nádrže. To se však v posledních letech nekoná pravidelně. V roce 2009 se u nás poprvé v tomto měsíci uskutečnila bigbítová zábava na výletišti. V této tradici květnových zábav by chtěl sbor pokračovat i nadále.


Červen

V červnu se hasičské soutěže rozběhnou do plných otáček a následují v rychlém sledu za sebou téměř každý víkend. Členové závodního družstva objíždějí jednotlivé obce okrsku Kvasice.


Červenec

Za účasti sulimovského sboru pokračují hasičské akce v okolních obcích. Značná část měsíce je však již ovlivněna přípravami na naše tradiční anenské hodky. Sbor dobrovolných hasičů při nich každoročně zajišťuje organizaci dálkové dopravy vody napříč celou obcí za účasti ostatních sborů kvasického okrsku a také tradiční hodkový výlet (zábavu) s oblíbenou bohatou tombolou. Sbor tak patří mezi nejdůležitější organizátory hodových oslav obce.


Srpen

Již po mnoho let je hlavní akcí srpnového času účast členů sboru v pořadatelských hlídkách na Barum Ralley Zlín.


Září

První podzimní měsíc je spojen s koncem hasičské letní sezóny. Jsou odzávoděny poslední soutěže a vybavení uloženo k přezimování.


Říjen

Říjen je v SDH měsícem volna. Nekonají se žádné stěžejní pravidelné akce, nanejvýš drobné příležitostné. Často právě v této době mají členové družstva „ukončenou sezóny“. Ta se však může konat i v jiný čas.


Listopad

V posledních letech se o listopadu koná volejbalový turnaj hasičů ve sportovní hale na Kostelanech, do nějž se většinou zapojují i naši hráči. O sobotě třetího víkendu se pak účastníci prosincové mikulášské pochůzky scházejí, aby opravily masky (především mašličkovaných) a ty tak byly pro návštěvu sv. Mikuláše v naší obci krásně připraveny.


Prosinec

Jak již bylo zmíněno, počátkem prosince navštíví obec sv. Mikuláš se svým početným doprovodem. Zvyk se těší velké tradici a oblibě. Účastníci pochůzky berou svou úlohu skutečně zodpovědně a s maskami si dávají patřičně záležet. Družina má své ustálené postavy, ale přidávají se k ní také čerti a čertice každoročně noví.
Jde o poslední akci SDH v právě končícím roce. Ten bývá vždy náročný. Poté se může celoroční počínání v klidu zhodnotit na lednové výroční schůzi.


Všem, kdo se na výše popsaných akcích podílejí, patří veliký dík!

„Bohu k oslavě, bližnímu ku pomoci.“


Obec Sulimov ©2008-2014, ObecOnLine


Tisk ze stránek www.sulimov.cz, všechna práva vyhrazena.
02.04.2014 v 09:03:07, © Obec Sulimov 2014