Středa, 2.4.2014 - Erika
.: Kontakt :.

Obecní úřad Sulimov
Sulimov 51
768 21 Kvasice
Telefon: 573 360 036
obec@sulimov.cz

.: Vyhledávání :.

SYMBOLY OBCE

Obecní prapor a znak

Prapor obce Sulimov
Prapor obce Sulimov

Oficiální platnost znaku obce Sulimova bylo třeba schválit Poslaneckou sněmovnou České republiky. Proto obecní úřad požádal Výbor pro vědu, vzdělání a kulturu, podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny ČR o schválení. Zároveň byl požádán Moravský zemský archiv v Brně o doporučení, které je taktéž nezbytné. Sněmovna ČR prapor a znak schválila.

Oficiální dokumenty převzal od předsedy poslanecké sněmovny pana Miloše Zemana starosta obce František Daněk. Od 9.3.1998 je obec oprávněna tyto symboly používat.

Znak obce Sulimov
Znak obce Sulimov

Autorem návrhu znaku a praporu je heraldik Miroslav Pavlů.
Znak obce ke stažení (pdf)

Odůvodnění znaku a praporu

Sulimov patřil vždy kvasické vrchnosti. Mimo jiné i rodu ze Šternberka, který měl ve svém znaku osmihrotou hvězdu.

Nejspíše z 18.století pochází dnes nedochovaný obecní typář, jehož otisky nalezneme v Matrice výnosu pozemkového z r.1820, uchovaného v Moravském zemském archivu v Brně (pob. Kunštát, fond D 7, sign. 150 H). I když legenda na pečeti je téměř nezřetelná, pečetní pole zůstalo neporušeno. Vidíme v kolmo stojící motyku nebo sekeru, vpravo od ní tři hvězdy v poloze 2,1.

Stejně jako okolní osady Nová Dědina, Vrbka či Karolín i Sulimov vyrostl na místě vyrvaném lesu. Ať už tedy obecní pečeť zdobí sekera či motyka, oba nástroje sloužily ke stejnému účelu, a jsou rovnocenné. Návrhy nové obecní symboliky umožňují občanům Sulimova v tomto směru možnost výběru. Uvedené symboly jsou doplněny osmihrotými hvězdami, převzatými z erbu holešovských Šternberků, držitelů kvasického panství v letech 1511-55. Návrhy praporu vycházejí z návrhů obecního znaku, dle zásad a zvyklosti vexilologické tvorby.


Obec Sulimov ©2008-2014, ObecOnLine


Tisk ze stránek www.sulimov.cz, všechna práva vyhrazena.
02.04.2014 v 09:03:09, © Obec Sulimov 2014