Středa, 2.4.2014 - Erika

SDH Sulimov

Výroční zpráva 2009

Sestry a bratři, vážení hosté.

Dovolte mi, abych vás všechny přivítal na dnešní valné hromadě, všechny vás pozdravil, přivítal hosty a zahájil výroční valnou hromadu naší základní organizace Sboru dobrovolných hasičů Sulimov. Sešli jsme se, abychom společně zhodnotili naši činnost v uplynulém roce 2009.

Zvláště vítám delegáta okresního výboru SDH bratra Odstrčilíka. S vaším dovolením bych se pro další průběh jednání posadil.

Začněme pohledem na složení naší členské základny. Náš sbor dobrovolných hasičů dnes tvoří celkem 51 členů. Z tohoto celkového počtu je:
- 15 žen
- 36 mužů

Sestry a bratři.
V obecním zastupitelstvu, nás zastupuje 5 našich členů a to Zdenka Ševčíková, Petr Strašák, Pavel Zavadil, Josef Ševčík ml. a Milan Ševčík. Tedy beze změn oproti minulému období. V roce 2009 byla spolupráce SDH s obcí dobrá a za součinnost děkujeme celému obecnímu zastupitelstvu a poděkování patří také starostovi obce panu Josefu Daňkovi.

Schůze ve sdružení byly svolávány dle potřeby. Hlavně v období, kdy bylo potřeba zajistit hodkové oslavy. Z kulturních akcí připomínám tradiční masopustní pochůzku. Vodění medvěda proběhlo 21.2.2009.

Dále jsme se podíleli na spoluorganizaci hasičského bálu na Kostelanech, bál byl 21.3., pořádaly SDH Sulimov, SDH Vrbka, SDH Kostelany a SDH Lubná. 1.5. jsme stavěli máj, snad už znovu bude krásnou tradicí.

Chronoligicky následně jsme 9.5. organizovali a uspořádali bigbítovou zábavu se skupinou FOCUS. Akce se velmi vydařila, a tak proběhne i letos - 29.května.

Určitě musíme zmínit naši, ale pro celou obec stěžejní, akci. To jsou Sulimovské hodky. Ty jsme slavili 25.7. Hasiči se podíleli na slavnostní mši svaté u příležitosti výročí sochy sv. Anny. Organizovali jsme také námětové cvičení devíti sborů okrsku Kvasice a tradiční výlet se skupinou Diamant.

A konečně 4.12. byla pečlivě připravena a provedena pochůzka sv. Mikuláše a jeho družiny.

SDH bylo pořadatelem „Vánočního turnaje v kulečníku“. Záštitu nad tímto turnajem převzala obec Sulimov. Kulečníkové klání bylo velice dobře hodnoceno.

Ani letos nemohu udělat výjimku a musím říct následující slova: Všichni nebo alespoň většina z nás ví, že za každou akcí, přípravou a provedením stojí kus práce a moc obětovaného času. Proto chci všem, kteří se na uvedených akcích podíleli poděkovat. A zároveň všechny požádat o účast v letošním roce.

Snad v této kulturní části mého vystoupení ještě připomenu a podám následující informaci. Na oficiálním webu obce (www.sulimov.cz) byla zřízena nová sekce o SDH. Je zde možno nalézt jak aktuální informace o dění ve sboru a jeho akcích, tak stálé informace (historie spolku, soupis členů, atd.). Čtěte obecní web a i aktivně se můžete podílet na aktuálnosti informací.

Sestry a bratři,
V další části svého vystoupení se chci zmínit o požárních soutěžích a námětových cvičeních. To je důležitá činnost, kde především mladí členové získávají dovednosti a hasičskou zručnost.

V roce 2009 se závodní družstvo účastnilo 4 námětových cvičení v dálkové dopravě vody a tří soutěží v požárním sportu.

Dvou soutěží v měsíci září jsme se neúčastnili kvůli problémům se stříkačkou.
V tomto roce bylo také po pár letech obnoveno soutěžní družstvo dívek. Holky již absolvovaly pár tréninků a v roce 2010 se zúčastní prvních soutěží.

Pro úplnost – v květenu proběhlo čištění požární nádrže. Nevím, zda to uvádět přímo jako akci sboru, ale celé si to vzal na starost David Kozelský - loni zvolený preventista sboru - a s klukama to vyčistili.

Členové sboru byli v srpnu 2009 členy v pořadatelské službě při automobilové soutěži Barum Rallye.

K naši výstroji a výzbroji. Výstroj je bez větších změn, stejná situace je ve výzbroji. Nedobrý stav přetrvává se stříkačkou. Co se týká školení. Školení absolvoval velitel a řidiči.

Sestry a bratři,
závěrem mého vystoupení mi dovolte, abych z tohoto místa poděkoval Vám všem za vaši práci, kterou jste vykonali ve prospěch požární ochrany naší obce a pro rozvoj dobrovolného hasičského sboru. Děkuji taky všem sponzorům, kteří svými dary podpořili činnost sboru (tombola na hodkové zábavě, turnaj).

Zároveň Vám všem přeji pevné zdraví, hodně úspěchů v soukromém životě, v práci i v životě ve sboru. Všem vám i vašim rodinám přeji Boží požehnání v roce 2010.

Děkuji Vám za pozornost.

SDH Sulimov
Sulimov, 15.1.2010

Petr Strašák - starosta sboru
Pavel Zavadil - velitel sboru


Archiv zpráv o činnosti SDH Sulimov


Obec Sulimov ©2008-2014, ObecOnLine


Tisk ze stránek www.sulimov.cz, všechna práva vyhrazena.
02.04.2014 v 09:03:14, © Obec Sulimov 2014