Středa, 2.4.2014 - Erika

SDH Sulimov

Zpráva o činnosti v roce 2010

Začneme pohledem do kulturní činnosti sboru.

13. února sbor uspořádal každoroční ostatky. Tradiční pochůzka s medvědem byla doplněna o posezení s harmonikou v Sulimovské hospůdce, které bylo spojeno s 1. ročníkem pochovávání basy. Akce se setkala s velmi pozitivní ohlasem, a tak doufejme, že se stane v dalších letech pěknou tradicí.

13. března pořádal sbor spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH Vrbka hasičský bál, který proběhl v sokolovně na Kostelanech. Naši členové zajišťovali bufet, výběr vstupného a rozvoz.

30. dubna jsme za kulturním domem stavěli obecní májku.

12. června se 11 našich členů vypravilo do Kroměříže, kde před kulturním domem provedli slavnostní nástup na počest 50. narozenin našeho dlouholetého člena Petra Ševčíka.

Ještě do začátku léta jsme zorganizovali dvě zábavy - 29. května se skupinou FOCUS a 18. června se skupinami EXPLOZE ROCK a INEKAFE REVIVAL. Oba bigbíty se naštěstí vydařily, přestože se musely potýkat s deštivým a chladným počasím.

Stěžejní akcí roku byly i letos hodky na sv. Annu, které proběhly v sobotu 24. července. Na bohatém programu jsme se podíleli námětovým cvičením devíti sborů okrsku Kvasice a tradiční hodkovou zábavou. Ta musela být z důvodu velmi deštivého počasí přesunuta sem, do těchto prostor kulturního domu. Nakonec se však velmi vydařila. K tanci a poslechu nám hrála kapela SYRINX z Olomouce.

28. srpna proběhl na víceúčelovém hřišti 1. ročník turnaje v nohejbalu, kterého se zúčastnilo 7 tříčlenných týmů.

Po několika letech jsme 30. října opět vyrazili autobusem do vinného sklepa ve Velkých Pavlovicích.

20. listopadu se členové družstva zúčastnili volejbalového turnaje na Kostelanech. Do bojů o přední příčky však nepostoupili.

V letošním roce byl pořízen nový kostým sv. Mikuláše a také ostatní masky prošly pravidelnou údržbou. 3. prosince mladí provedli tradiční pochůzku sv. Mikuláše a jeho družiny.

11. prosince se pod záštitou SDH uskutečnil v hospůdce 1. ročník sulimovského koštu pálenek. Soutěžilo 20 vzorků.
Sbor byl rovněž pořadatelem tradičního podzimního turnaje v kulečníku.

Další významnou činností sboru je účast na hasičských soutěžích a námětových cvičeních. V letošním roce provedli členové družstva 4 taktická cvičení v dálkové dopravě vody a to 1.5. ve Velkých Těšanech, 12.6. v Bařicích, 3.7. na Karolíně a 24.7. u nás v Sulimově. Tým mužů se také zúčastnil pohárové soutěže v sousední Vrbce 27.6. a družstvo žen soutěžilo rovněž na Vrbce a také na Kostelanech 10.7.

Na jaře vypomáhali členové JSDHO Sulimov při povodních ve Kvasicích.
Co se týká školení. Školení absolvoval velitel, kronikář, řidiči i strojníci.

Nedílnou součásti činnosti sboru byly i letos brigádnické práce. Kompletně jsme opravili stoly, které se používají při zábavách a jiných venkovních společenských akcích. Proběhly dvě velké brigády na koupališti a také devět brigád na výletišti a v okolí víceúčelového hřiště. Téměř 30 členů se v srpnu zapojilo do pořadatelských jednotek na Barum Rally Zlín.

Všem, kteří v roce 2010 jakkoliv přispěli k rozvoji požární ochrany v obci, ze srdce děkuji a prosím o spolupráci i v nadcházejícím období.

Jaroslav Ševčík - starosta sboru


Archiv zpráv o činnosti SDH Sulimov


Obec Sulimov ©2008-2014, ObecOnLine


Tisk ze stránek www.sulimov.cz, všechna práva vyhrazena.
02.04.2014 v 09:03:14, © Obec Sulimov 2014