Středa, 2.4.2014 - Erika

SDH Sulimov

Zpráva o činnosti SDH Sulimov v roce 2012

Kulturní činnost

6. ledna proběhla v kulturním domě za účasti 50 členů výroční valná hromada SDH Sulimov. Zúčastnil se také náměstek starosty OSH Kroměříž bratr Antonín Horák a starosta obce Mgr. Zdeněk Dvořák.

21. ledna pořádal sbor 2. ročník Velkého sulimovského koštu pálenek. Do soutěže bylo přihlášeno 27 vzorků, které byly hodnoceny 11 degustátory.

18. února sbor uspořádal každoroční ostatky. Tradiční pochůzka s medvědem byla doplněna o posezení s harmonikou v Sulimovské hospůdce, které bylo spojeno s 3. ročníkem pochovávání basy a divadelní inscenací „Popoluška“ hranou našimi ochotníky.

31. března pořádal sbor spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH Vrbka hasičský bál, který proběhl v sokolovně na Kostelanech. Naši členové zajišťovali tvorbu a výlep plakátů, výběr vstupného a rozvoz účastníků.

30. dubna jsme za kulturním domem stavěli obecní májku. Nechyběl táborák a nakonec přiletěly i čarodějnice. Po 14 dnech byl máj skácen.

1. května jsme se společně s STK Sulimov vydali na každoroční májový výšlap na hrad Buchlov.

Ještě do začátku léta jsme zorganizovali dvě venkovní zábavy - 26. května s kapelou FOCUS a 22. června se skupinami MOTUS a INEKAFE REVIVAL. Oba bigbíty se vydařily.

Zásadní akcí roku byly opět hodky na sv. Annu, které se uskutečnily v sobotu 28. července. I letos byl program tradiční: mše svatá u sochy sv. Anny, námětové cvičení hasičských sborů a večerní zábava se skupinou SYRINX. Kvůli silnému dešti musela být zábava ve 22 hod. ukončena.

3. listopadu jsme ve spolupráci se Sulimovskou hospůdkou uspořádali 1. ročník halloweenské párty. Odpoledne byl program pro děti a večer zábava pro dospělé. Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem a chceme ji zopakovat.

1. prosince proběhla každoroční oprava a příprava masek pro mikulášskou družinu. 7. prosince provedli mladí tradiční pochůzku sv. Mikuláše a jeho družiny. Pochůzka byla dokumentována lidmi ze zlínského Muzea jihovýchodní Moravy.

Sbor byl rovněž pořadatelem podzimního turnaje v kulečníku. Slavnostní zakončení s vyhlášením výsledků proběhlo 27. prosince.

Brigádnická činnost

V letošním roce patří některým z nás veliké poděkování za ochotu zapojit se do brigádnických prací ve prospěch sboru i obce. Už od února probíhaly brigády, při kterých jsme postupně opravili všechny židle, které používáme při zábavách a jiných akcích. V jarním období jsme vlastními silami, s pomocí jednoho zedníka a jednoho bagristy, provedli odkopání zářezu svahu u bufetů, zaizolování mokrých stěn v bufetech a kompletní rekonstrukci jejich interiéru. Uskutečnilo se několik brigád na výletišti a také každoroční údržba požární nádrže. V podzimních měsících jsme vystěhovali zbrojnici a byla provedena její kompletní rekonstrukce, včetně změny dispozičního řešení, nových rozvodů, výměny oken a zbudování odvětrávacího systému.

Stavební práce podobného rozsahu jsme dlouho předtím nedělali a naše nedostatečné zkušenosti se bohužel občas projevily a ne vždy všechno klapalo tak, jak bychom si představovali. Každopádně se udělalo mnoho poctivé práce a věřím, že nabyté zkušenosti můžeme příště dobře zúročit. Ještě jednou chci všem, kteří se do těchto prací jakkoliv zapojili, poděkovat. Zároveň je nutné zmínit, že rekonstrukce bufetů ani zbrojnice ještě není finálně hotová, a tak bych Vás, i všechny ostatní, rád poprosil o spolupráci v následujícím roce, abychom vše zdárně dokončili.

Ve výčtu brigádnické činnosti sboru nesmím opomenout ani letošní účast v pořadatelských jednotkách na Barum rally Zlín, do kterých jsme se zapojili 2. září při RZ Halenkovice.

Zpráva o činnosti závodních družstev

I v letošním roce se JPO zúčastnila několika námětových cvičení, která prověřila připravenost jejích členů v dálkové dopravě vody. Jmenovitě to byly námětová cvičení ve Velkých Těšanech (5.5.), v Bařicích (9.6.), na Vrbce (30.6.), na Karolínově (7.7.), na Nové Dědině (14.7.) a konečně u nás v Sulimově v rámci oslav hodků na Svatou Annu (28.7.).

Vzhledem k absenci několika stabilních členů závodního družstva byla uplynulá sportovní sezona v porovnání s tou předchozí slabší, ale i tak jsme stihli objezdit několik závodů v rámci kvasického okrsku, i když nutno dodat, že bez nějakého výraznějšího úspěchu.

Zúčastnili jsme se pouze soutěží:
Nová Dědina (I. kolo PS 13.5.)
Karolín (PHL 2.6.) - jen muži
Kostelany (okrsek 25.8.)
Vrbka (okrsek 29.9.)

Po relativně úspěšné a pozitivní loňské sezoně bohužel nedošlo v uplynulém roce k dalšímu posunu vpřed, jak jsme si všichni přáli, ale spíše naopak. Dokládá to i velmi chabý seznam závodů, kterých jsme se zúčastnili, ale i výsledky, které byly nevýrazné. Ani družstvo mužů, ani žen nepřivezlo žádný pohár a ani nijak jinak se výrazněji nezapsalo do výsledkové listiny některého z těchto závodů. Můžeme tedy jen doufat, že za rok se to opět otočí.

Špatná byla v letošním roce účast na školeních. Pravidelného proškolení se v roce 2012 zúčastnili pouze řidiči. Toto je nutné v novém roce zlepšit.

Zpráva o stavu výzbroje a výstroje

Stav výstroje ani výzbroje se v minulém roce téměř nezměnil. V tuto chvíli čekáme na dokončení rekonstrukce požární zbrojnice. Jakmile budou opravené prostory k dispozici, začneme s revitalizací výzbroje. Zároveň plánujeme v nejbližší době pořídit pro několik členů nové vycházkové stejnokroje.

Bratři a sestry.
Ze zpráv o letošní činnosti je jasné, že mnohé z nás stály tyto aktivity velké množství našeho volného času. Chci Vám všem moc poděkovat za Vaši ochotu zapojit se. Věřím, že i v novém roce 2013 bude naše spolupráce nadále dobrá a prospěšná pro sbor i obec.

Jaroslav Ševčík – starosta SDH Sulimov


Archiv zpráv o činnosti SDH Sulimov


Obec Sulimov ©2008-2014, ObecOnLine


Tisk ze stránek www.sulimov.cz, všechna práva vyhrazena.
02.04.2014 v 09:03:14, © Obec Sulimov 2014