Středa, 2.4.2014 - Erika

SDH Sulimov

Zpráva o činnosti SDH Sulimov v roce 2011

Kulturní činnost

5. března sbor uspořádal každoroční ostatky. Tradiční pochůzka s medvědem byla doplněna o posezení s harmonikou v Sulimovské hospůdce, které bylo spojeno s 2. ročníkem pochovávání basy a zábavnou scénkou „Chuck Norris v Sulimově“.

20. března proběhla v zasedací místnosti OÚ výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Během programu ukázali hasiči dětem některé kusy užívané sportovní výzbroje. Akce proběhla u nás v obci poprvé a účast byla velmi malá. Přišly tři děti. V roce 2012 ji neplánujeme.

26. března pořádal sbor spolu s SDH Lubná, SDH Kostelany a SDH Vrbka hasičský bál, který proběhl v sokolovně na Kostelanech. Naši členové zajišťovali tvorbu a výlep plakátů, bufet, výběr vstupného a rozvoz účastníků.

9. dubna proběhl v kulturním domě 5. ročník turnaje ve stolním fotbálku. Dříve akce probíhala v hospodě, ale v roce 2011 sbor poprvé převzal organizaci. Akce byla velmi úspěšná. Zúčastnilo se 26 hrajících dvojic a velké množství diváků.

30. dubna se členové sboru Anna Marie Ševčíková a Jaroslav Ševčík ml. zúčastnili XVIII. mezinárodní poutě hasičů na sv. Hostýně.

30. dubna jsme za kulturním domem stavěli obecní májku. Nechyběl táborák a nakonec přiletěly i čarodějnice. Bohužel máj byl letos skácen v rekordně krátkém čase.

1. května jsme se společně s STK Sulimov vydali na každoroční májový výšlap na hrad Buchlov.

Ještě do začátku léta jsme zorganizovali dvě venkovní zábavy - 20. května se skupinou FOCUS a 24. června se skupinami TIPTOP-Q a INEKAFE REVIVAL. Především druhý bigbít se výborně vydařil.

Stěžejní akcí roku byly hodky na sv. Annu, které byly letos spojeny s oslavami 75 let činnosti SDH Sulimov. V pátek 22. července proběhla slavnostní členská schůze za účasti 40 členů. Při schůzi byla pokřtěna nová požární stříkačka Anička a bylo poprvé čteno z nové kroniky našeho sboru. V sobotu 23. července se uskutečnily tradiční hodky. Zástupci sboru si připomněli památku padlých spoluobčanů uctěním pomníku v dolní části obce. Při mši svaté pan farář Petr Klimeš požehnal stříkačce i kronice. Na bohatém programu jsme se dále podíleli námětovým cvičením devíti sborů okrsku Kvasice a tradiční hodkovou zábavou s kapelou SYRINX.

27. srpna se na víceúčelovém hřišti uskutečnil 2. ročník turnaje v nohejbalu. Zároveň proběhlo zábavné odpoledne pro děti.

V srpnu přišel do sboru nový maskot závodních týmů Kryštof Oťas.

17. září pořádal sbor 1. ročník turnaje v tenisu. Po počátečních problémech s účastí se nakonec zapojilo 6 hráčů.

I letos bylo připraveno zakončení roku pro všechny členy sboru. V sobotu 12. listopadu proběhla u zbrojnice společná zabijačka. Akce se vydařila, účast byla hojná.

2. prosince provedli mladí tradiční pochůzku sv. Mikuláše a jeho družiny.

Sbor byl rovněž pořadatelem podzimního turnaje v kulečníku. Slavnostní zakončení s vyhlášením výsledků proběhlo 29. prosince.


Brigádnická činnost

Obzvláště v letošním roce se členové sboru významně zapojovali do dobrovolných brigádnických prací k zvelebení naší obce. Nemůžeme opomenout velkou obecní brigádu na ořez zarostlých břehů podél hlavní silnice. Dále by to byly například oprava udírny u hospody, vyčištění požární nádrže a údržba jejího okolí, vyspravení zábradlí v požární nádrži, pravidelný úklid výletiště a také areálu víceúčelového hřiště. 25 lidí se zapojilo do pořadatelských složek při Barum Rally 2011.


Zpráva o činnosti závodních družstev

Sestry a bratři, nyní se seznámíme s činností soutěžních družstev, která se, jako každý rok, zúčastnila několika námětových cvičení, která prověřila připravenost hasičů v dálkové dopravě vody. Jmenovitě to byly cvičení ve Velkých Těšanech (7.5.), v Bařicích (11.6.) a konečně u nás v Sulimově v rámci oslav hodků na Svatou Annu (23.7.).

V uplynulém roce byl ovšem hasičský tým velmi aktivní i v rámci hasičského sportu, kdy jak muži, tak ženy tvrdě a poctivě trénovali a pilovali svou techniku.

Zúčastnili jsme se soutěží:
Kvasice (okrsek 21.5.)
Karolín (PHL 4.6.) - jen muži
Vrbka (okrsek 25.6.)
Kostelany (okrsek 9.7.)
Nová Dědina (PHL 16.7.) - jen muži
Nětčice (PHL 30.7.) - jen muži
Bělov (okrsek 20.8.)
Karolín (noční soutěž 27.8.) - jen muži
Pravčice (PHL 3.9.) - jen muži.

Zatímco družstvo žen dokázalo přivézt 2 poháry za umístění na 3. místech na soutěžích v Kvasicích a na Kostelanech, tak muži své tréninkové úsilí v ostrých soutěžních kláních nezužitkovali a dařilo se spíše střídavě. Nejrychlejší čas zaběhli na soutěži v sousední Vrbce a to 21,67s na 2B. Výsledkově pak těší především 8. místo z 19 týmů v posledním klání PHL v Pravčicích. Na tréninku pak muži poprvé v historii sboru zaběhli čas pod 20s na 2B, což se jim podařilo několikrát zopakovat. Všichni především věříme, že uplynulý rok byl dobrým odrazovým můstkem pro další sezónu a ten následující bude ještě úspěšnější a lepší.

Co se týká školení. Školení absolvoval velitel a řidiči.


Archiv zpráv o činnosti SDH Sulimov


Obec Sulimov ©2008-2014, ObecOnLine


Tisk ze stránek www.sulimov.cz, všechna práva vyhrazena.
02.04.2014 v 09:03:14, © Obec Sulimov 2014